Andreas Lund

Fin hobby – Kommunalråd och sånadär… 2021

Video, teckning, rullband och 8mm-film

En politiker som är bra på att få med sig folket, gillar att bestämma saker och att uttala sig. Men om vad? Och vem gömmer sig bakom fasaden?

Utgångspunkten för verket är ett loppisfynd, ett gammalt rullband från 1976 med en intervju med två kommunalpolitiker. En del av de uttalanden som den ene politikern gör låter närmast som politisk satir och fick mig att fundera på vem detta kan vara och hur han är som person. Kanske har fler politiker liknande tankar kring politik och varför de engagerar sig politiskt.

Utifrån dessa tankar tar historien sin början. För att få en tydligare bild av kommunalpolitikern har flera (fiktiva) personer i hans omgivning intervjuats. Dottern minns en frånvarande far som prioriterade karriär framför familj, en tidigare kollega talar om en person som gillade att stå i rampljuset men som kunde vara aggressiv och förhastad och barnbarnet ger bilden av en skojig farbror.

Kompletterat med illustrationer i form av teckningar och återvunnet 8mm filmmaterial är verket en filmisk gestaltning av hur det skulle kunna ha varit, en fiktiv dokumentär, en blandning av dokumentär och mockumentär.

Verket är tänkt som ett satiriskt porträtt av politiker och andra människor i maktposition men även dokumentär som medieform och historieskildring generellt samt den makt som filmskaparen har över materialets vinkling. Bilden av sanningen avgörs starkt av vems perspektiv som åskådliggörs och av vem.

Filmen är ursprungligen tänkt att visas i utställningssammanhang som videoinstallation men fungerar utmärkt att visas som den film den är på exempelvis festivaler, tv eller andra film- eller videosammanhang. Målgruppen för verket är alla människor som är intresserade av resonemang kring samhället vi lever i, vad som varit, hur det är och vad det kan bli.

Klicka för att se filmen här