Thea Brusk Oldrell

Ett år i ett rum , 2021

Film

I en tillvaro där vi isoleras från vår omvärld och allt vad det innebär hamnar vi i ett läge där vi tvingas utveckla en ny intim relation till oss själva och vårt behov av verklighetsflykt växer sig starkare än någonsin. Men vad händer när eskapismen inte räcker till? När vi inte längre försöker fly vår vardag med jobb, vänner och familj utan snarare en verklighet som vi knappt kan kalla verklig längre? Där bara du själv existerar, i ett vakuum utan tid. “Ett år i ett rum” beskriver känslan av att leva i karantän under corona-året 2020 och utforskar vårt behov av verklighetsflykt samt upplevelsen av att vara helt ensam, tillsammans med resten av världen.

Verket leker med gränserna mellan fiktion/det digitala och den fysiska verkligheten, barriären mellan en värld och en annan, vilket speglas i filmens utförande och presentation. Skapandet av verket var ett sätt för mig att hantera och reflektera över min tillvaro så som den har varit det senaste året. Och som sådant är verket kanske framförallt till för dem som levt isolerade under covid-19 och därav kan känna igen sig i känslorna som porträtteras i filmen. Det är även gjort för att upplevelsen ska fungera lika bra hemifrån som på t.ex. en fysisk utställning. Filmen är ett slags tidsdokument från 2020 och sätter ord på det många av oss upplevde under vad som kan ha varit ett av de värsta åren på länge.

Klicka på länken för att se filmen