Categories
Uncategorized

Experimentell Medieproduktion digital utställning 2021

På kursen Experimentell Medieproduktion jobbar studenterna under första halvan av terminen i grupp med en rad praktiska uppgifter. Genom arbetet reflekterar studenterna kring och värderar sitt agerande som medieproducenter utifrån etiska och demokratiska perspektiv. De problematiserar produktionerna med hjälp av teoretiska ramverk , utvecklar vad som utmärker ett experimentellt förhållningssätt och undersöker hur den kreativa processen för detta kan se ut.

Några av dessa uppgifter har handlat om att jobba med rumsligt immersivt narrativt berättande där alla sinnen (utom synen) för narrativet framåt. Några uppgifter har handlat om att pusha gränserna för vad ’live’ som koncept kan tillföra en produktion när man tvingas helt tänka om vad live-produktion traditionellt sett innebär. Studenterna har också under den första halvan av terminen jobbat med platsspecifikt immersivt berättande där platsen, publiken, narrativet och berättaren möts. Studenterna har under den första delen av kursen arbetat fram fantastiska arbeten som lämnar minnesvärda avtryck.

Under den andra halvan av kursen har studenterna jobbat med ett individuellt arbete där de undersöker, och arbetar fram experimentella medieproduktioner som antingen bygger vidare på idéer som kan tänkas ha fötts under kursens första hälft eller går i andra nya banor. Dessa verk ska som en del av kursen presenteras i en gemensam utställning.

Här presenterar vi den digitala versionen av utställningen!

Klicka på studenternas namn ovan för att se deras arbeten.

Enjoy!

/Pia Jönsson- kursansvarig med kursteam

Martin Hennel, Dennis Augustsson och Mikael Rundberg