Daniel Gelang

Ett immersivt ljud- och ljusverk om att ställas tillsvars inför en högre makt 2021

I det här projektet valde jag att arbeta med ett rum som jag själv skulle bygga och där tanken var att de som besökte rummet på något vis skulle bli påverkade med hjälp av interaktivitet.

Jag fick tidigt under denna kursen upp ögonen för begreppen interaktion och immersivitet och kände att även om vi jobbat med immersiva projekt tidigare under kursen gång har den delen alltid blivit något lidande då interaktionen i dessa projekt nästintill varit obefintlig. Och det var med just interaktionen i tankarna som jag satte igång och började arbeta med mitt projekt. I början av projektet visste jag inte riktigt på exakt vilket sätt jag ville inkorporera interaktionen men kände att de tidigare projekten där vi använt oss av binauralt ljud förstärkt immersiviteten och valde därför att jobba med det. Därefter bestämde jag mig för att projektet på något vis skulle handla om makt i den bemärkelsen att personen som upplever det kommer behöva stå till svars inför någon slags högre makt.

Jag valde att bygga ett helt rum för att lättare kunna påverka fler sinnen än bara hörseln och på så sätt även öka immersiviteten ytterligare. Detta rummet var byggt av träreglar och var täckt med svart tyg förutom en liten del som var belyst med hjälp av en projektor. Denna delen belystes med olika färger, mönster och ljusstyrkor med syfte att påverka publikens intryck och humör.