Jacob Eliasson

Fun To Cook, 2021

Slider, Köksutrustning, Grönsaker, Behind The Scenes

Hur man formar bildspråket i en film är avgörande för berättelsen. Min ambition har varit att framställa ett bildspråk som speglar mitt perspektiv på matlagning hemma i köket. Dessutom har jag valt att dela min resa i en kort sekvens där åskådaren får en inblick i hur jag gått till väga för att skapa filmen. Verket är menat att upplevas separata, där det slutgiltiga resultatet är ämnat att visas upp i ett reklamsammanhang.

Genom att experimentera med kameravinklar och uppspelningshastighet blir verket dynamiskt och underhållande att titta på. Uppspelningstiden ligger precis på 30 sekunder för att vara anpassad för reklam på internet. Verket är ämnat och riktar sig till dem som söker inspiration för matlagning i hemmet och har en förutfattad bild av matlagning som en tråkig syssla.

Klicka här för att se filmen