Viktor Esbjörnsson

Älskling, 2021

Eget filmat material utomhus samt mindre modeller i studio

Syftet med filmen har varit att undersöka associationer och genrekonventioner, samt se hur man kan få betraktaren att bygga vidare på fragment av ett narrativ. Det första och sista klippet i filmen är samma, men blir samtidigt olika.

Filmen är tänkt att ses på internet på t.ex. Vimeo, och den tänkta målgruppen är filmintresserade personer i alla åldrar som gillar experimentella uttryckssätt.

Klicka på länken för att se filmen