Malte Rödström

20 dagar 20 verk, 2020

Skärm, hörlurar

Målet är att konstruera en konstnärlig metod och utforska skapande och produktivitet efter metoden. Arbetet är sprunget ur en strävan att experimentellt ifrågasätta min bild av hur ett verk blir färdigställt. I denna kontext är det inte produkterna metoden genererar som nödvändigtvis är experimentella, utan istället processen till det slutgiltiga resultatet. Därmed och därför är metoden verket. Arbetsprocessen utspelar sig under fyra veckors tid där avslutad dag betyder avslutat verk.

Vecka 1

Leta fram och undersök ett verk som någon annan har skapat per dag under en veckas tid. Kalla det verk som undersökts under måndagen för måndag, tisdagen för tisdag osv. Utforska verkets konstnär och konstnärens arbetsprocess och verk.

Vecka 2

Gör en parafras per dag under en veckas tid. Parafrasera det verk som undersökts under föregående måndag på måndagen, föregående tisdag på tisdagen osv. När en dag har passerat får det inte röras, lyssnas eller tittas på den parafras som gjorts.

Vecka 3

Skapa ett ljudverk från grunden per dag under en veckas tid. Kalla det ljudverk som skapats under måndagen för måndag, tisdagen för tisdag osv. När en dag har passerat får det inte röras, lyssnas eller tittas på det verk som tagits fram tidigare.

Vecka 4

Gör en parafras per dag under en veckas tid. Parafrasera det ljudverk som skapats under föregående måndag på måndagen, tisdag på tisdagen osv. När en dag har passerat får det inte röras, lyssnas eller tittas på det verk som tagits fram tidigare.

Verket är skapat för att upplevas med en medvetenhet om processen. Därför presenteras arbetet genom en hemsida där åskådaren själv kan navigera sig genom alla de olika verken. Verkets målgrupp är alla som är intresserade av att arbeta med kreativa processer.

Klicka här för att se domumentationen av arbetet